Siófok ingyenes parkolási lehetőséget biztosít

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Siófok Város Önkormányzata a Horgony utcánál és a Kossuth Lajos utca, Vilma utca által határolt területen ingyenes parkolási lehetőséget biztosít bárki számára – olvasható a város honlapján. A hirbalaton.hu információi szerint a városvezetés a parkolási gondok enyhítése miatt döntött így, kölönösen a várható nagyrendezvényekre tekintettel.

 
Az egész nyáron ingyenes maradó két siófoki parkolóban az őrzés nem biztosított, a parkolók csak saját felelősségre vehetők igénybe.
 
2019.05.26.
 
Forrás: siofok.hu
Air Force 1

12+1 aranyszabály, hogy ne kapj parkolási bírságot

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Még mindig aktuális a Budapesti Békéltető Testület által összeállított 12+1 aranyszabály, amelyekre érdemes a fogyasztóknak odafigyelni, mert ezek betartásával felesleges bosszúságoktól kímélhetik meg magukat.

1. Fokozottan kell ügyelni a parkolási zónákat jelző táblákra

Minden esetben járjanak el körültekintően a fogyasztók, ha járművükkel várakozásra készülnek, és figyeljék az erre vonatkozó tájékoztatást adó jelzőtáblákat. Ez különösen azért fontos, mert a „Várakozási övezet zóna tábla” egy teljes zónát jelöl ki, így azon belül a várakozóhelyek előtt külön tájékoztató tábla nem szükségszerűen kerül kihelyezésre, ha különös feltétele nincs az adott útszakaszon történő várakozásnak.

2. Amilyen gyorsan csak lehet meg kell váltani a parkolójegyet, vagy indítani kell a mobilparkolást

Nagyon fontos, hogy a parkolójegyüket a várakozás megkezdését követően haladéktalanul meg kell váltaniuk a fogyasztóknak. Törekedjenek arra, hogy a parkoló-automatából váltott jeggyel a járművükhöz mielőbb visszaérjenek, mobilparkolás esetén pedig a visszaigazoló SMS megérkezéséig ne hagyják el a járművüket, várják azt meg.

3. A parkolójegyet mindig jól láthatóan kell kitenni a szélvédő mögé

Tartsák észben a fogyasztók, hogy a parkoló-automatából váltott jegyet az első szélvédő mögött, kívülről jól láthatóan kell elhelyezniük úgy, hogy az érvényességi idő jól olvasható legyen. Sok bosszúságtól kímélhetik meg magukat, ha ellenőrzik a jármű elhagyásakor a szelvény olvashatóságát.

2016.04.03. napjától nincs helye utólagos bemutatásnak, és nem mentesülhetnek a fogyasztók a pótdíj megfizetése alól akkor, ha az érvényes parkolójegyüket nem megfelelően helyezték el a gépjárműben.

4. Nagyon kell figyelni a parkolási idő végére vagy a mobilparkolás leállítására is

Amennyiben az adott zónában a parkolás maximális ideje korlátozott, úgy annak az időnek a lejártával el kell hagyniuk a fogyasztóknak a gépjárművükkel a parkolóhelyet. A parkoló-automaták nem adnak ki a maximális várakozási időnél hosszabb időtartamra parkolójegyet, a mobilparkolás pedig a maximális várakozási idő elteltével leáll.

Különösen ügyeljenek ezért mobilparkolásnál és mindig fordítsanak figyelmet a szolgáltatótól kapott üzenetekre. Az adott várakozási helyre vonatkozó maximális várakozási időt a zónatábla vagy a várakozóhely tábla kiegészítő táblája jelzi.

5. Ezekben az esetekben szabhatnak ki pótdíjat

Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

A vállalkozások az 5, illetve 15 perces türelmi időt az utolsó érvényesen megváltott parkolójegyhez képest vizsgálják, így a parkolójegy újraváltásával az 5 perces türelmi időt 15 percesre hosszabbítani nem lehet. Nem a várakozás ideje számít tehát, hanem az utolsó parkolójegy érvényességi idejének hossza.

6. Egy autós egy nap maximum csak egyszer kaphat mikuláscsomagot 

A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a pótdíj megfizetése nem mentesít a külön kivetett szabálysértési bírság megfizetése alól.

7. Az érvényesen megváltott parkolójegy korlátlan ideig bemutatható

A gépjármű üzemben tartója mentesül a külön jogszabályban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha:

  1. A várakozási díjat megfizette.
  2. Az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy – vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés – érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő és
  3. A parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójeggyel, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés megtörténtét igazolható sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolás bemutatásával igazolta.

A parkolójegyek utólagos bemutatása 2015.09.17. óta határidő nélkül lehetséges, vagyis megszűnt a korábbi öt munkanapos jogvesztő határidő. Fontos, hogy ez az öt perces türelmi idő nem érvényesül a lejárt parkolójegyek után váltott következő, megszakítatlan várakozást biztosító jegyvásárlás esetében.

8. Új parkolásnál a régi, lejárt jegyet el kell távolítani a szélvédő mögül

Arra is figyeljenek oda a fogyasztók, hogy új parkolási esemény megkezdésekor a korábbi, lejárt jegyet távolítsák el a szélvédő mögül. Ezzel elkerülhető, hogy a várakozási eseményt félreértésből lejárt parkolási eseménynek véljék, mely esetben nem alkalmazható az 5 perces türelmi idő.

9. Az átparkolás alóli felmentés csak a jelzett útszakaszokon érvényes

Az úgynevezett „átparkolás” vonatkozásában kisegítő szabály, hogy nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik és a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el.

Ez a mentesülés azonban kizárólag a jelzett útszakaszokon érvényes, és ott is csak abban az esetben, ha a tévedésből fizetett parkolójegy azonos díjazású másik zónára vonatkozik.

10. Mozgáskorlátozottak ingyenes parkolása csak akkor szabályos, ha kihelyezték az igazolványt a szélvédő mögé

A mozgásukban korlátozott fogyasztók kizárólag akkor mentesülhetnek a pótdíj megfizetése alól, ha eredeti és érvényes parkolási igazolványukat a gépjármű első szélvédője mögött jól láthatóan elhelyezték, vagy, ha azt az első szélvédő mögött elhelyezték ugyan, de annak előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezték el, de azt a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában bemutatják.

Az igazolvány utólagos bemutatása 2015.09.17. óta határidő nélkül lehetséges, vagyis megszűnt a korábbi öt munkanapos jogvesztő határidő.

11. A budapesti védett övezetekre külön parkolási szabályok érvényesek, ezek felől tájékozódni kell

Külön szabályok érvényesek a védett övezetekre, melyek külön figyelmet követelnek meg a fogyasztóktól. A zárt rendszerű védett övezetekbe történő behajtáskor a fogyasztók igazolást (parkolójegyet)  kapnak, mely alapján kihajtáskor kell megfizetniük a parkolási díjat. Amennyiben ezt az igazolást a kihajtáskor nem tudják bemutatni, úgy pótdíjat kötelesek fizetni. Ilyen védett övezet a fővárosban a Budai Vár és a József Attila lakótelep övezete.

12. A mobilparkolás kényelmes, de nagyon érdemes odafigyelni egy két dologra

Mobilparkolás esetén is járjanak el körültekintően a fogyasztók. A véletlen karakter-tévesztés esetén a jogszabály nem ad mentesülési lehetőséget a pótdíj alól. Egyes kerületi önkormányzatok saját önkormányzati rendeletei tartalmaznak erre vonatkozó mentesülést, de a fővárosban ez nem kötelező. Vonatkozik ez ugyanúgy a zónakódra, mind pedig a várakozó jármű rendszámára.

Ha a zónakód megadása során tévesztenek számjegyet a fogyasztók, úgy nem a várakozási helynek megfelelő zónába váltanak jegyet, amennyiben pedig a rendszámban ütnek el karaktert, úgy az adott jármű vonatkozásában nem lesz érvényesen elindított parkolásuk.

Ne bízzanak meg feltétel nélkül a mobilparkolást segítő applikációkban, hanem ellenőrizzék a zónakód helyességét, alkalmanként előfordul ugyanis, hogy az automatikusan felkínált zónakód nem a várakozás helyének megfelelő zónára vonatkozik.

12.+1 Utazás során, vagy ismeretlen városban legyünk sokkal körültekintőbbek

Legyenek körültekintőek a fogyasztók akkor, ha általuk ismeretlen városban várakoznak járművükkel. A várakozás rendét, így például a várakozási díj megfizetésének lehetséges módjait részletesebben az egyes települési önkormányzatok rendeletei szabályozzák, esetlegesen egymástól is eltérően.

2019.04.23.

Forrás: Budapesti Békéltető Testület

Air Jordan 1 Retro High OG Wmns "Panda" CD0461-007 Women/Men Super Deals, Price: $98.03 - Air Jordan Shoes

Békéscsaba - Lakossági igények alapján több helyen kell fizetni a parkolásért június 1-től

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Nyártól bővítik a parkolóövezetet Békéscsabán, tehát olyan helyeken is jegyet vagy bérletet kell váltani június 1-jétől, ahol eddig ingyen lehetett megállni.

A döntés alapján normál várakozási övezetté válik az Árpád sor Bajza és Aulich utca közötti, valamint az Aulich és Degré utca közötti szakasza; az Aulich utca Árpád sor és dr. Becsey Oszkár közötti része.

Illusztráció: Lehoczky Péter

Fizetni kell a jövőben a piac környékén, a Jókai utca–Andrássy út–Szabó Dezső utca–Illésházi utca által határolt belső udvarban, s a Szabó Dezső utca tömbbelsőhöz tartozó zsákutca szakaszán; emellett a Damjanich utca Wesselényi utca és Bartók Béla utca közötti részén. Ezeken a területeken jelenleg a parkolási díj óránként 220 forint.

Azoknak, akik az érintett szakaszokon laknak, egy autó után ingyenes a parkolás, mindössze a térítésmentes használatot biztosító bérletjegyet kell megváltaniuk, ami évente 1500 forint.

Azok érdekében módosították a rendeletet, akik az érintett területeken laknak, ők kérték a változtatást. Megnehezítették ugyanis életüket azok, akik a belvároshoz közel és ingyen akartak parkolni.

2019.04.12.

Forrás: beol.hu

Chaussures Homme J.M. Weston

Hévíz - Májustól ismét díjkötelessé válik a parkolás

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Május 1-jétől a nagyparkoló kivételével ismét fizetőssé válik a parkolás a városban, ahol az eddiginél mintegy 15 százalékkal több megállóhely várja az autósokat.

A képviselő-testület egy éve a Széchenyi utca és a nagyparkoló felújítása miatt, a parkolási és közlekedési nehézségek csökkentése érdekében tette ingyenessé a kijelölt várakozóhelyek használatát, ez alól kivétel volt a Petőfi utca, s az Ady utcai kisparkoló. A grémium minapi döntése szerint május 1-jétől mindenhol fizetni kell, kivéve a nagyparkolót, ahol a rekonstrukció zárultával, várhatóan július közepén áll vissza a régi rend – annak ellenére, hogy a parkolófelületek 60 százalékát május elején átadják. Árat idén várhatóan nem emelnek, mondta Papp Gábor polgármester, s a nagyparkolóban annak fizetőssé válása után is megmarad az első óra ingyenessége.

Az autósok már birtokba vették a víztoronynál kialakított 58 férőhelyes vadonatúj parkolót
Fotó: Varga Lívia

– A régiek felújítása mellett számos új parkolóhelyet létesítettünk az elmúlt időszakban. A Széchenyi utcán megszüntetett 54 megálló helyett 58 férőhelyes parkolót építettünk a víztoronynál, a főutcán 12 árukirakodó helyet alakítottunk ki. A nagyparkolóban, annak ellenére, hogy sétánnyal, zöldfelülettel bővül a létesítmény, továbbra is 335 autó fér majd el, a buszok a megújuló és kibővített alpályaudvarnál kapnak helyet – sorolta a polgármester. – A Széchenyi utca alsó szakaszán még idén további 12, a piac mögött pedig több mint 20 új parkolót építünk ki, s keressük a további lehetőségeket.

Jövőre a parkoláshoz szükséges eszközparkot egységes, modern rendszerre cserélik a városban, így lehet majd euróval, bankkártyával és telefonnal is fizetni. Május–júniusban pedig – 24 órában, 40 kamerával, rendszámfelismerővel, infravetővel s a rendőrségre bekötve – működésbe lép a belvárosi kamerarendszer, amellyel a közbiztonságot és a közrendet is ellenőrzik.

209.04.16.

Forrás: zaol.hu

Shop: Nike

Ötletes parkolási megoldás kis alapterületen

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Félautomata, hét emeletes és 16 autót el tud nyelni. Kétségtelenül talán nem a legszebb, de azon talán lehetne segíteni.

Egy spanyol városban, Guadalajarában próbálják ki mostantól, azt az emeletes, felvonóval működő szabadtéri parkoló állványzatot, amit egy ilyen megoldásokat szállító cég készít.

Kapcsolódó kép

Egyszerre 16 gépkocsi lehet elhelyezni lényegében két parkolónyi helyen, ugyanis a területi igénye mindössze 6,5 méter x 5 méter. Budapesten parkolóházban láttunk már ilyet, de valójában egy-egy utcában is simán lehetne.

A működéséről videó az alábbi linken érhető el:

 

Nehéz lenne azt állítani, hogy szép egy ilyen építmény, de alapvetően, ha az ezen keresztül felszabaduló közterületen valami értelmes hasznosítás történne, akkor talán sokan kiegyeznének vele és le is lehet burkolni az állványt, hogy jobban mutasson.

Azt nem tudni pontosan, mennyi egy ilyen szerkezet ára, de a projekt költségvetésére a város 400 000 eurót ír, amelyből 80 százalékot az EU fizet, remélhetőleg nem egyetlen ilyenre.

Képtalálat a következőre: „smart parking solution”

Forrás: hvg.hu

2019.03.14.

Patike